Sounds And Visions That Change The World

Колико је појединаца у давним временима имало визију о свету око нас и изнад нас и колико је њих због тога сматрано, па у најблажем случају, мало 'ћакнутим'? Почевши од оне давне (страшне и сумануте) тврдње да је Земља заправо округла... Али, треба м...